Noise Boys Klerksdorp

Cecilia van der Colff

018 464 3930

018 464 3954

42 Voortrekker St, Klerksdorp

Directions

  • Vanaf N12, by robot by Kentucky (KFC) draai in na dorp met Barendstraat. Straat word Voortrekkerstaat, Noise Boys Klerksdorp regterkant van straat op hoek by Brandweer.
  • Vanaf middestad (Orkney), ry noord met Kerkstraat tot voorbrug, draai regs in Noord (North street) tot dit doodloop, draai regs in Barend en links in Voortrekker, regterkant van straat op hoek by Brandweer.
follow us

search